Det är helg!
Brickan vilar på helgdagar!
'; } else { // Ser till att vi har en meny för dagen att visa. Ifall det är sommar eller helgdag borde dom ha stängt. if (!array_key_exists($today,$lunchMeny)) { echo '
Idag serveras ingen lunch!
'; } // Ifall allt har gått bra så har vi en meny att visas här: else { echo ''; } } ?>